DỰ ÁN
250+
KHÁCH HÀNG
50+
NHÂN SỰ
15+

Sản phẩm

Về chúng tôi

Thành lập ngày 13/06/2018, trải qua thời gian hoạt động và phát triển, TEDFAST như người bạn đồng hành với các doanh nghiệp kỹ thuật trên hành trình tìm kiếm khách hàng, mở rộng quy mô kinh doanh, khai sáng lối truyền thông xưa cũ, tạo bước đà thuận tiện để doanh nghiệp xây dựng kỹ thuật dễ dàng tiếp cận và cạnh tranh trên thị trường khốc liệt.

Cảm nghĩ khách hàng

Cảm ơn TEDFAST vì những giá trị to lớn mà các bạn đem đến cho chúng tôi. Website rất tiện ích, dễ sử dụng và giúp chúng tôi có thêm nhiều khách hàng mới
Hy vọng sẽ được công tác với các bạn trong các dự án khác.

Anh Phạm Tấn Đức

Cảm ơn TEDFAST vì những giá trị to lớn mà các bạn đem đến cho chúng tôi. Website rất tiện ích, dễ sử dụng và giúp chúng tôi có thêm nhiều khách hàng mới
Hy vọng sẽ được công tác với các bạn trong các dự án khác.

Chị Lê Thị Nh

Cảm ơn TEDFAST vì những giá trị to lớn mà các bạn đem đến cho chúng tôi. Website rất tiện ích, dễ sử dụng và giúp chúng tôi có thêm nhiều khách hàng mới
Hy vọng sẽ được công tác với các bạn trong các dự án khác.

Anh Nguyễn Văn B

Tư vấn ngay